IMENOVANJE GENERALNEGA SEKRETARJA ZRSS

17. 2. 2017 admin 0

Predsedstvo ZRSS je skladno s 21. členom Statuta ZRSS in na podlagi predloga predsednika ZRSS imenoval Tomaža Vidriha na mesto Generalnega sekretarja ZRSS.  Tomaž Vidrih je predsednik Sindikata igralniških delavcev in bo odgovoren za nemoteno […]