UČINKOVITA PRAVNA POMOČ V SINDIKATU JE TEMELJ

Pravna pomoč je temeljna pravica člana Sindikata policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS). V SPS imajo člani pravico do brezplačne pravne pomoči s področja delovnega, kazenskega in civilnega prava, s prioritetnim poudarkom na delovnem pravu in varstvu pravic iz delovnega razmerja.

SPS je vzpostavil mrežo odvetnikov po regijah, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju.

Pravna pomoč obsega kritja v vseh primerih delovnopravnih sporov, kazenskih postopkov, odškodninskih tožb povezanih z delom in drugimi poškodbami. Do pravne pomoči je upravičen član sindikata pod pogoji iz pravilnika, pri čemer sindikat krije članu stroške odvetnika, sodnih taks in morebitnih izvedencev. V primeru neuspeha sindikat krije stroške nasprotnega udeleženca.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*