POGAJANJA NA PODROČJU PLAČ 2017

Ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju od vključno leta 2017 dalje;

2017:

Možno realizirati:

-Masa bi presegla zaostajanje 1,5%

-Celo leto bi izplačevali po sproščeni plačni lestvici  9/16(+40 MIO)

-Sprostitev napredovanj iz 2016 (70 MIO)

-Uspešnost POD in tržna dejavnost v enaki višini kot 2016

-Regres + premije KPDZ enako kot 2016

-Hkrati 2017 zamrznili nova napredovanja in ne bi bilo redne delovne uspešnosti

-2017 bi bila sprememba ZSPJS in izboljšave napredovanj

-Napredovanja bi se zamaknila na konec leta

2018:

-Resgres se sprosti v celoti,

-Premije KPDZ vrnili na raven pred ZUJF (samo 11 mesecev) 68 MIO

-Skupna rast 1,5%

-Napredovanja po novem ZSPJS, učinkov še ne bi bilo, ker bi bila izplačila konec leta

2019:

-Napredovanja iz 2018  70 MIO

-Učinek KPDZ +4 MIO

-Masa za delovno uspešnost bi se povečala za 1% (skupaj 2%)

-Skupaj 114 MIO

2020:

-Učinek napredovanj iz 2019

-Masa za delovno uspešnost +1% (skupaj 3%) 110 MIO

SKUPNO POVEČANJE MASE PLAČ 2017 – 2020 za 440 MIO

Vlada dopušča rast mase za plače v JS po formuli: RAST BDP minus 1,5%

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*