SPREMEMBE IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O ODDAJI SLUŽBENIH STANOVANJ – OBVESTILO IN POZIV ČLANOM

Spoštovani,

prejeli smo spremembe in dopolnitve Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah Ministrstva za notranje zadeve za potrebe policije (pravilnik). Že pred tem smo predlagali ustrezne rešitve v okviru določanja medsebojnih obveznosti med najemodajalci in najemojemalci.

Ministrstvo za notranje zadeve želi sprejem pravilnika opravičevati mimo socialnega dialoga, da ne gre za pravico iz delovnega razmerja, čeprav določbe pravilnika določajo, da je delovno razmerje osnovni predpogoj za dodelitev službenega stanovanja. Skozi sprejem takšnega pravilnika, ki ga želi Ministrstvo za notranje zadeve uveljaviti brez socialnega dialoga je očitno še potrditi zavrženo načelo »po izrabi odvrzi«.

Za razumevanje, v katero smer vodi takšna ureditev je zadnji primer iz prakse, v katerem delodajalec želi izseliti upokojenega policista, ki se bo znašel dobesedno na cesti. O specifičnih okoliščinah konkretnega primera smo od 2014 večkrat obveščali delodajalca, katerim ni oporekal. Menimo, da je potrebno pri posameznih primerih vendarle upoštevati vse okoliščine primera ter ohraniti človeško dostojanstvo. V konkretnem primeru se je policist zaradi več težjih okvar zdravja upokojil, ker zaradi kroničnih bolezni ni bil zmožen nadaljevati delovnega razmerja. Zaradi težjih kroničnih okvar zdravja, ki so povzročile invalidnost je upokojen policist ves čas življenjsko vezan na trajno in redno zdravstveno oskrbo, ki jo ima v neposredni bližini prebivališča. Upokojen policist je med drugim eden prvih prejemnikov visokega državnega priznanja. Manevrske strukture narodne zaščite, ker je v procesu osamosvojitve sodeloval v več bitkah, operativnih akcijah in izpostavil zdravje in življenje. Danes, po več kot 25 letih takšno žrtvovanje za delodajalca – državo očitno nima nobenega pomena več.  

 

V letu 2016 je stanovanjska komisija odločila, da v konkretnem primeru najemno pogodbo odpove. Največ kar smo v tej fazi dosegli je opcija opuščenih in praznih stanovanj, ki glede na zdravstveno stanje in nujno zdravstveno oskrbo, zaradi oddaljenosti niso primerna. Kljub nesporno indiciranim boleznim in drugih težjih socialnih okoliščin stanovanjska komisija vztraja, da bo sprožila postopek izselitve. Očitno bomo v prihodnjih mesecih priča deložacijam upokojenih policistov in drugih, ki ne bodo v določenem trenutku ustrezali »prioritetnim« kriterijem. Po naših podatkih je v zadnjih tednih več upokojenih policistov prejelo sklepe o prekinitvi najemniškega razmerja z zahtevo po izpraznitvi stanovanja. Menimo, da je kompas medčloveških odnosov popolnoma izgubil orientacijo.

 

Delodajalec sicer ima pravico gospodarnega razpolaganja s stvarnim premoženjem, predpisovati pogoje, pod katerimi se stvarno premoženje uporablja. Nesporno morajo biti kriteriji jasni in določljivi, del tega so tudi mehanizmi za preprečevanje zlorab, ko se službena stanovanja zlorabljajo mimo vseh pravil. Žal se je ponovno realiziralo pregovorno doseganje ciljev na najšibkejših.

 

Menimo, da morajo biti pravila in odločitve takšne, da ohranjamo pravičnost, medsebojno solidarnost in človečnost. Posamezniki pri opravljanju nekaterih poklicev, med katerimi so tudi policisti izpostavljajo svoje zdravje in življenje. Takšno pristajanje na logiko delodajalca pomeni, da bodo na cesti pristali policisti, ki bodo utrpeli poškodbe pri delu, zboleli zaradi poklicnih bolezni, zaradi česar bodo invalidsko upokojeni. Da na primere, ki bi se končali veliko bolj tragično niti ne navajamo. Prepričani smo, da je takšen način popolnoma zgrešen in nosi napačno sporočilno vrednost.

 

V sindikatu policistov bomo branili takšne individualne primere z vsemi pravni sredstvi, v konkretnih primerih smo pomagali tudi s solidarnostno pomočjo, ki omogoča preživetje. Na pravilnik in na druge predpise bomo vložili obrazložene amandmaje, s katerimi bomo zavarovali pravice tistih, ki jih je sistem po uporabi zavrgel.

 

V prilogi vam pošiljamo veljaven pravilnik, predlog sprememb in dokumentacijo.

Vse zainteresirane člane pozivamo, da do 20.7.2016 na info@sindikat-policistov.si podajo pripombe in obrazložene predloge s katerimi bomo s skupnimi napori skušali zavarovati naše skupne interese.

PRAVILNIK O ODDAJI SLUŽBENIH STANOVANJ, SAMSKIH SOB IN LEŽIŠČ V SAMSKIH SOBAH MNZ ZA POTREBE POLICIJE – NPB

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*