POLICIJA OVIRA STAVKOVNE AKTIVNOSTI – OBVESTILO

Spoštovani,

v zadnjih dneh smo predstavniki policijskega stavkovnega odbora (v nadaljevanju: PSO) s strani več zaposlenih prejeli informacije, da je po izvedenem sestanku širšega kolegija GDP, po policijskih upravah prišlo do odrejanja nalog vodjem enot, da pričnejo z izvajanjem konstantnih nadzorov nad delom policistov ter poročajo vodstvu policijskih uprav glede izvedenih represivnih ukrepov (kazni) policistov, predvsem na področju prometne varnosti.

Oba »policijska« sindikata skušata vse od pričetka stavke zmanjšati konfliktne situacije med policisti in vodstvom enot. Večkrat smo bili deležni obtožb, da smo ravno sindikati tisti, ki smo v času stavke krivi za konflikte v enotah. Takšne obtožbe v celoti zavračamo!

Med drugim prejemamo tudi pritožbe nadrejenih, ki so se opredelili, da stavkajo, da nad njimi vršijo pritiske tisti, ki so njim nadrejeni. Odgovornost za slabe medsebojne odnose in konflikte morajo tako prevzeti tisti, ki z izdajanjem navodil in usmeritev za delo ovirajo stavkajoče, ki svoje naloge opravljajo v skladu s 76. členom ZODPol.

Vsi policisti se dobro zavedamo vizije, poslanstva in vrednot slovenske policije. V PSO smo prepričani, da policisti kljub stavki še vedno zagotavljamo varnost ljudi in premoženja v Republiki Sloveniji.

Grožnje nadrejenih, da bodo zoper policiste, ki ne bodo izvajali nalog po njihovih naročilih uvedli disciplinske ukrepe, po našem mnenju ustvarjajo nepotrebne konflikte v enotah. S podrejanjem političnim interesom in posledičnim odrejanjem represivnih nalog zlasti na področjih, ki polnijo proračun Republike Slovenije, policisti po našem mnenju ne sledijo viziji sodobnih Policij, ki so usmerjene v delo kot zanesljivih partneric skupnosti. Naše temeljno poslanstvo je varovanje življenja, telesne integritete in premoženja ljudi, preprečevanje in obvladovanje varnostnih incidentov, zmanjševanje občutka strahu ljudi pred tem, da postanejo žrtve kaznivih ravnanj, in zagotavljanje javno varnostnih razmer, ki ljudem omogočajo kakovostnejše življenje in delo ter splošen družbeni razvoj in blagostanje. Prisilno odrejanje represivnega ravnanja izključno s ciljem inkasanstva po našem mnenju ne sodi v uresničevanje vizije in poslanstva nobene sodobne evropske policije.

Zato najostreje obsojamo vse usmeritve in navodila nadrejenih, ki skušajo kakorkoli vplivati na stavkajoče. Prepričani smo, da bi zastavljene cilje iz stavkovnih zahtev lahko dosegli dosti prej, če bi imeli pri tem tudi podporo lastnih nadrejenih. Vse, ki ovirajo stavko želimo spomniti, da se PSO bori za ustrezno vrednotenje poklica policista, ki je uvrščen v plačno skupino C3, kamor sodijo vsa delovna mesta policistov/kriminalistov, tudi nadrejenih.

Vse zaposlene seznanjamo, da se stavka v Policiji nadaljuje, dokler ne bomo dosegli pravičnega vrednotenja delovnih mest policistov, kriminalistov ter ostalih zaposlenih v Policiji in MNZ.

2 Comments on POLICIJA OVIRA STAVKOVNE AKTIVNOSTI – OBVESTILO

  1. Slačilnica potrebuje tudi vodjo ali nekaj igralcev vodilnih sposobnosti, obenem se še mora navaditi na delo sedanjega strokovnega štaba. Seveda je Nik Zupančič dolgo sodeloval s prejšnjim selektorjem Matjažem Kopitarjem, vseeno pa s tribun tu v Katovicah opažam nekaj sprememb, tudi po taktični plati.

  2. Pri nas na PPP Lj so bile gume menjane pravocasno, ko je bilo zime konec. Pohvala našemu Tadeju Buscaju. Zakaj je menjal? Da jih je ohranil za zimo, ki bo prisla v novembru.

    Danes smo vedeli, da nimamo zimskih gum. Tudi opozorili so me na to, ampak – halo? Policisti smo, ne birokrati. Delamo za ljudi, pomagamo ljudem, ceprav smo bili sami – glede na vreme, “bosi”.

    Vsi smo se strinjali, da je prvo pomoc ljudem na cesti, sprostitev prometa na zastojih, tudi za ceno lastne nesrece! Skrajna sila je to!

    Sodelavci, po pameti!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*