NADOMESTILO ZA UPORABO SLUŽBENE OBLEKE – ODGOVOR

Prejeli smo odgovor delodajalca, ki se nanaša na nadomestilo za uporabo civilne obleke. Odgovor objavljamo v celoti:

 

Spoštovani,

obveščamo Vas, da smo vaše pozive za izplačilo nadomestila kriminalistom in neuniformiranim policistom za uporabo lastnih oblačil v službene namene, ki se izplačuje na podlagi Pravil o civilni službeni obleki, delovni obleki in denarnih nadomestilih, št. 007/477/2066  (2912-01), 29. 12. 2006 (v nadaljevanju: pravila), skrbno preučili in obravnavali. Seznanjamo vas, da so pravila interni akt Policije, s katerim se ureja dodeljevanje in uporaba civilne službene obleke ter delovne obleke z dopolnilnimi deli in s katerim se določa pogoje pod katerimi so kriminalisti in neuniformirani policisti upravičeni do denarnega nadomestila za uporabo lastnih v službene namene. Na podlagi tega ugotavljamo, da pravice, ki izhajajo iz navedenega internega akta nimajo potrebnega trdnega temeljnega upravičenja, niti zahtevka v pozitivni zakonodaji, saj pravica do izplačila nadomestila za uporabo lastnih oblačil kriminalistom in neuniformiranim policistom ne izhaja iz zakona. Kot vam je znano je vodstvo Policije skupaj s sindikati oblikovalo tudi predlog novega 40.a člena novele Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (v nadaljevanju: ZODPol), kjer se določa temeljna pravna podlaga za dodelitev civilne službene obleke, delovne obleke, uporabo lastnih civilnih oblačil tudi za naloge, ki jih opravljajo kriminalisti in neuniformirani policisti. Žal pa sprememba ZODPol-a v letu 2015 ni bila sprejeta, kot smo si v vodstvu Policije prizadevali.

Novela ZODPol je trenutno v procesu usklajevanja med Vlado RS in Policijskim stavkovnim odborom. Zato se je upravičenje do nadomestila za uporabo lastnih oblačil v službene namene kriminalistov in neuniformiranih policistov moralo preložiti na pričakovan sprejem novele ZODPol, ob tem pa se je opravila primerjava delovnih mest v skladu s sedmim odstavkom 17. člena pravil. Namreč delovna mesta iz priloge pravil se lahko dopolni ali spremeni glede na dejansko stanje, ki se pogosto spreminja s spremembami in dopolnitvami akta, ki ureja organizacijo in sistemizacijo v policiji.

Poudarjamo, da ob upoštevanju dosedanje prakse in dejanske podlage za upravičenost do (pavšalnega) nadomestila za uporabo lastnih oblačil v službene namene kriminalistom in neuniformiranim policistom, bo tudi letos izplačano v obsegu kriterijev iz 17. člena pravil, s tem da bo upravičenost do izplačila podana lahko le po sprejetju novele ZODPol (lani je bilo izplačilo realizirano na podlagi pričakovanja sprejetja novele ZODPol, ki pa se ni izpolnilo). Pri tem pa vas obveščamo, da je bilo uniformiranim policistom nadomestilo za uporabo lastnih oblačil v službene namene ustrezno izplačano, ker ta pravica izhaja iz zakona in na njem temelječega podzakonskega akta.

Dolžni smo pojasniti, da zaradi zgoraj navedenih dejstev pozive k izplačilu predmetnega nadomestila ali celo napotitev zaposlenih na podajanje zahtevkov na pristojnem delovnem sodišču, nima pravne učinkovitosti, ker ta pravica za kriminaliste in neuniformirane policiste pravnoformalno ŠE NE obstaja. Strinjamo pa se, da je pa podano utemeljeno pričakovanje, da bodo tovrstne pravice ustrezno urejene po zaključku usklajevanja in sprejetja novele ZODPol, nekje do meseca septembra 2016.

Vodstvo Policije si prizadeva voditi strpen in argumentiran dialog s socialnimi partnerji z namenom zagotavljanja pozitivnega varstva pravic zaposlenih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*