IZREDNI KONGRES SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE

Danes, 13.5.2016 je potekal izredni kongres Sindikata policistov Slovenije, ki je bil sklican zaradi dveh primarnih točk in sicer:

  • Zaradi glasovanja o zaupnici predsedniku SPS g. Zorana Petroviča v zvezi z domnevno vpletenostjo sindikata in njegovih funkcionarjev v domnevno sporni cestnoprometni kontroli ministra za javno upravo dne 29.11.2016
  • Širše seznanitve članstva s potekom in vsebino pogajalskega procesa za razrešitev stavkovnih zahtev

Današnjega kongresa SPS se je udeležilo 308 članov iz vseh 8 policijskih uprav v Republiki Sloveniji in Generalne policijske uprave., kar predstavlja dobrih 12 odstotkov članstva SPS. Poudariti je potrebno, da gre za najbolj množičen kongres članstva sindikata vse od njegove ustanovitve leta 2008 dalje, kar priča o tem, da se policistke in policisti zavedajo pomembnosti odločitev, ki so se sprejemale. Ni odveč povedati tudi to, da je bilo prijav članov na kongres še več, a smo udeležbo morali zaradi prostorske omejitve omejiti. Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem članom sindikata, ki so se tako množično odzvali vabilu na kongres. Zaradi zagotovitve objektivnosti in nepristranskosti odločanja o zaupnici predsedniku, je kongres na predlog delovnega predsedstva odločil, da bo glasovanje potekalo tajno.

Člani so na tajnem glasovanju oddali 299 veljavnih glasovnic. Na podlagi ugotovljenih rezultatov glasovanja sporočamo, da je Kongres, kot najvišji organ sindikata policistov Slovenije, predsedniku g. Zoranu Petroviču izrekel zaupnico za nadaljevanja mandata, ki ga je leta 2015 prejel na splošnih volitvah članov sindikata. Zaupnico predsedniku je namreč izreklo kar 96 odstotkov prisotnih članov.

Sindikat policistov Slovenije sporoča, da z današnjim dnem kot institucija zgodbo glede domnevno sporne cestnoprometne kontrole ministra za javno upravo dokončno zaključuje. Kongres je na podlagi predstavljenih vseh dejstev okoliščin s strani vseh vpletenih z veliko večino ocenil, da ne sindikat kot tak, niti njegovi funkcionarji niso storili dejanj na način, kot se jim očitajo. Sindikat policistov verjame v delovanje pravne države in je prepričan, da bodo člani sindikata v nadaljnjih postopkih dokazali svojo nedolžnost. Z današnjim dnem tudi sporočamo, da se v predmetni zadevi ne bomo več medijsko izpostavljali, temveč bomo pustili ustreznim institucijam potreben čas, da v miru opravijo svoje delo. Pri tem ne dvomimo, da bodo vsi organi in institucije svoje delo opravili objektivno, korektno in profesionalno.

Sindikat policistov Slovenije vodstvu policije, MNZ, vlade RS ter vsem policistkam in policistom sporoča, da ostaja trden socialni partner. Tudi v bodoče želimo tvorno in objektivno sodelovati z vodstvom policije pri urejanju statusa ter pravic policistov. Nikakor ne želimo, da bi navedeni dogodki kakorkoli vplivali na medsebojne odnose sindikata z delodajalcem, saj dosedanje sodelovanje ocenjujemo kot zgledno. Generalnemu direktorju policije in vodstvu policije zato sporočamo, da bomo tudi v prihodnje ostali kompetenten in konstruktiven socialni partner ter da lahko računajo na našo pomoč pri zagotavljanju ustreznih delovnih in socialnih pogojev policistk in policistov.

Kot že rečeno, sindikat policistov z današnjim dnem to zgodbo zaključuje. Razumemo tako prizadetost posameznikov kot tudi policije, ki je toliko večja zaradi izrazito negativne konotacije, ki je bila prikazana v medijih. Zaradi tega se vsem prizadetim za vse nevšečnosti na tem mestu sindikat policistov Slovenije iskreno opravičuje.

Predsednik in vodstvo SPS sta zbrane člane na današnjem kongresu seznanila tudi s potekom pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev policistov. Pogajalska skupina SPS je predstavila tako vsebinski del pogajalskega procesa kot tudi njihovo dinamiko od meseca novembra 2015 do danes. Poudarek je bil predvsem na zadnjih verzijah osnutka stavkovnega sporazuma. Na tem mestu vas s podrobnostmi zaradi poteka pogajanj seveda ne moremo seznaniti, povemo lahko le, da iskanje ustreznih rešitev poteka intenzivno tako na sindikalni kot vladni strani. Na podlagi današnje razprave članov in zaključkov ocenjujemo, da sklenitev morebitnega dogovora ni daleč, ne glede na to, da imamo glede rešitve določenih vprašanj kakor tudi finančnega okvirja še vedno različna stališča.

Vlado Republike Slovenije zato pozivamo, da v tej sklepni fazi pogajanj pokaže ustrezno mero konstruktivnosti in vloži maksimalen napor  v smeri oblikovanja ustreznega finančnega okvirja, kakor tudi uveljavitve pravičnih in strokovno utemeljenih rešitev. Le tako lahko pogajanja pripeljemo do konca in s tem zaključimo stavko, ki traja že predlogo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*