IZDAJA ANEKSOV ZA NAPREDOVANJE V NAZIVU

Vezano na prejšnja obvestila, ki se nanašajo na izdajo aneksov za napredovanje v nazivu (za nazaj) smo ugotovili, da delodajalec ni realiziral v celoti vseh primerov, ki so nastali v praksi.

Kadrovska služba MNZ je del aneksov za napredovanje policistov NDM (1. in 2. generacija) realizirala v mesecu decembru 2015 v tistih primerih, ki so jih v roku poslale NOE Policije. Na tej podlagi so bila realizirana tudi izplačila za nazaj, poračun dodatkov in izplačilo zakonitih zamudnih obresti.

Po tem, so na podlagi opozoril NOE Policije posredovale še dodatne predloge, kateri so bili že realizirani, vendar zaradi izdaje aneksov so se ustavili v mesecu marcu 2016.

Kadrovska služba MNZ je v tem času od NOE Policije prejela še dodatnih 178 primerov oškodovanj policistov NDM pri izvedbi napredovanj v nazivih za nazaj.

Po razdelilniku je število oškodovanih policistov sledeče:

–       PU MB – 60

–       PU NM – 51

–       PU KP   – 34

–       PU CE   – 33*

*(po informacijah UOK so v PU CE ugotovili, da še nekateri uslužbenci izpolnjujejo pogoje za napredovanje v naziv za nazaj in bodo UOK posredovali dodatne predloge).

Zaradi obremenitve in odsotnosti delavk, večjega števila zaposlitev novih kandidatov ter izdajanja aneksov za napredovanje v nazive in plačne razrede, se bodo preostali aneksi za policiste NDM izdali v mesecu maju 2016.

V vseh zgoraj naštetih primerih, bodo oškodovani policisti prejeli anekse z obračunom razlike v osnovni plači za nazaj, skupaj z razliko v dodatkih. Vse do izdaje aneksov bodo tekle tudi zakonite zamudne obresti, tako da policisti ne bodo v slabšem položaju.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*