Zveza reprezentativnih sindikatov ima sedež na Slovenskem trgu 3, 4000 Kranju.

Na sedežu sindikata policistov posluje vodstvo sindikata. V času uradnih ur in po dogovoru vsakodnevno rešujemo težave članstva, ki se na nas obrača z različnimi vprašanji, ki se nanašajo na delovnopravna vprašanja.