UČINKOVITA PSIHOSOCIALNA ZAŠČITA

14. 5. 2016 admin 0

Dosedanje aktivnosti SPS so že nakazale smernice delovanja in potrebo po sistemskih ukrepih ter ustrezni pozornosti temu področju dela, od katerega je odvisno tako strokovno in učinkovito delo Policije kot tudi delovne sposobnosti, zdravje in […]

UČINKOVITA PRAVNA POMOČ JE TEMELJ SINDIKATA

14. 5. 2016 admin 0

Pravna pomoč je temeljna pravica člana Sindikata policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS). V SPS imajo člani pravico do brezplačne pravne pomoči s področja delovnega, kazenskega in civilnega prava, s prioritetnim poudarkom na delovnem pravu in […]