IMENOVANJE GENERALNEGA SEKRETARJA ZRSS

17. 2. 2017 admin 0

Predsedstvo ZRSS je skladno s 21. členom Statuta ZRSS in na podlagi predloga predsednika ZRSS imenoval Tomaža Vidriha na mesto Generalnega sekretarja ZRSS.  Tomaž Vidrih je predsednik Sindikata igralniških delavcev in bo odgovoren za nemoteno […]

NADOMESTILO ZA UPORABO SLUŽBENE OBLEKE – ODGOVOR

23. 5. 2016 admin 0

Prejeli smo odgovor delodajalca, ki se nanaša na nadomestilo za uporabo civilne obleke. Odgovor objavljamo v celoti:   Spoštovani, obveščamo Vas, da smo vaše pozive za izplačilo nadomestila kriminalistom in neuniformiranim policistom za uporabo lastnih […]

1 2