KATERI PREDPISI UREJAJO POLICIJSKA POOBLASTILA« Back to Questions List

Posted by admin
Asked on 4. 5. 2016 9:53 pop
0

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)

https://www.uradni-list.si/1/content?id=111944

III. POLICIJSKA POOBLASTILA

33. člen

(policijska pooblastila)

(1) Pri opravljanju policijskih nalog smejo policisti:

– zbirati obvestila,

– vabiti,

– opozarjati,

– ukazovati,

– ugotavljati identiteto oseb in izvajati identifikacijski postopek,

– iskati osebe,

– izvajati prikrito evidentiranje in namensko kontrolo,

– izvajati prepoznavo oseb po fotografijah,

– izdelovati fotorobote,

– izvajati poligrafski postopek,

– postavljati cestne zapore z blokadnimi točkami,

– uporabljati tuja prevozna sredstva, sredstva za zveze ali druga sredstva,

– opravljati varnostne preglede,

– opravljati preglede oseb,

– vstopati v tuja stanovanja in v druge prostore,

– zasegati predmete,

– opravljati protiteroristične preglede,

– začasno omejevati gibanje oseb,

– privesti osebe,

– prepovedati približevanje določeni osebi, kraju ali območju,

– prepovedati udeležbo na športnih prireditvah,

– prekiniti potovanje,

– pridržati osebe,

– uporabljati prisilna sredstva,

– varnostno preverjati osebe,

– izvajati akreditacijski postopek,

– izvajati policijska pooblastila na vodah,

– zbirati in obdelovati podatke in

– izvajati druga policijska pooblastila, določena v zakonih.

(2) Način izvajanja policijskih pooblastil iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister po pridobitvi predhodnega mnenja Varuha človekovih pravic.

Posted by admin
Answered On 4. 5. 2016 9:54 pop